100 Þús. kr. frítekjumark

Í frumvarpi um breytingu á lögum um almannatryggingar er lagt er til að ellilífeyrisþegi hafi sérstakt frítekjumark upp á 100 þúsund krónur vegna atvinnutekna og 100 þúsund krónur vegna lífeyristekna. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, mælir fyrir frumvarpinu.

Hún mælti einnig fyrir frumvarpinu á síðasta þingi. Það hlaut ekki afgreiðslu og er lagt fram aftur óbreytt.

Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að markmið þess sé að auka sanngirni í almannatryggingakerfinu og hvetja til sparnaðar lífeyrisþega með því að draga úr skerðingum.

Verði frítekjumark lífeyristekna hækkað í 100 þúsund krónur myndi það kosta ríkissjóð 16,075 milljarða króna í aukin útgjöld árlega, segir í greinargerðinni og vísað í upplýsingar frá félags- og barnamálaráðherra.

Árið 2016 hafi öll sértæk frítekjumörk vegna einstakra tegunda tekna verið afnumin með breytingum á lögum um almannatryggingar og fleiri lögum. Þess í stað var lögfest eitt almennt frítekjumark sem nemur 25 þúsund krónum á mánuði og gildir um allar tekjur ellilífeyrisþega, óháð tegund þeirra, segir í greinargerðinni. Sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna hafi síðan verið lögfest árið 2017.

Heildarskerðingar til ellilífeyrisþega vegna lífeyrissjóðstekna nema 37,556 milljörðum króna árlega, samkvæmt upplýsingum frá félags- og barnamálaráðherra. Eldri borgarar hafi sjálfir sparað fyrir lífeyrissjóðshlutdeild sinni. Lífeyristekjur séu því ekki launagreiðslur sem komi frá vinnuveitendum að starfsaldri loknum. Þarna sé því óbein skerðing á þeim hagsmunum sem eldri borgarar hafi unnið sér inn með vinnu sinni í gegnum tíðina.

Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og til velferðarnefndar.

Inga Sæland formaður Flokks fólksins

Deila

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Close Menu