Forgangsmál Flokks Fólksins

Flokkur fólksins ætlar að útrýma fátækt og óréttlæti á Íslandi, svo allir fái lifað mannsæmandi lífi. Lífsgæði eru ekki einkaréttur útvalinna!

Brjótum múra - bætum kjörin!

 • Lágmarksframfærsla verði 350.000 kr. skatta- og skerðingalaust!
 • Innleiðum nýtt almannatryggingakerfi sem tryggir lágmarksframfærslu og afnám skerðinga. Látum víxlverkandi skerðingarreglur ekki læsa fólk í fátæktargildru.
 • Við ætlum að heimila öllum öryrkjum sem treysta sér til, að reyna fyrir sér á vinnumarkaði í tvö ár án skerðinga og án þess að örorka þeirra sé endurmetin. 
 • Við hvetjum einstaklinginn til sjálfsbjargar og munum aldrei refsa þeim né skerða tekjur þeirra, sem vilja og geta bjargað sér að einhverju leyti sjálfir.
 • Við munum löggilda samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

Hættum að skattleggja fátækt!

 • Við krefjumst réttlætis fyrir alla í ríku landi, svo hér verði betra að búa
 • Skattleysismörk verði hækkuð í 350.000 kr. á mánuði.

Gerum efri árin að gæðaárum!

 • Efri árin eiga hvorki að vera fátæktargildra né kvíðaefni.
 • Við ætlum að hækka frítekjumark ellilífeyris vegna lífeyristekna frá 25.000 kr. upp í 100.000 kr. 
 • Við munum leggja niður skerðingar á ellilífeyri vegna atvinnutekna.

Verjum íslensk heimili gegn okri!

 • Við ætlum að afnema verðtryggingu húsnæðislána.
 • Við viljum að almenningi verði heimilt að endurfjármagna verðtryggð lán með óverðtryggðum lánum án þess að undirgangast lánshæfis- og greiðslumat.
 • Við ætlum að afnema með öllu himinhá uppgreiðslugjöld á lánasamningum sem Íbúðalánasjóður gerði á sínum tíma.
 • Við munum berjast gegn húsnæðiskorti með því að skapa hvata til aukinnar uppbyggingar á nýju húsnæði. 
 • Verð íbúðalóða á að miða við raunkostnað, en ekki duttlunga markaðarins.

Látum þjóðina njóta auðlinda sinna!

 • Kvótann aftur heim og fullt verð fyrir aðgang að sjávarauðlindinni!
 • Við viljum nýja nýtingarstefnu fiskimiðanna þar sem auðlindir okkar eru sameign þjóðarinnar en ekki einkaeign fárra útvalinna sægreifa.  
 • Við munum beita okkur fyrir því að íbúar sjávarbyggða njóti aukins réttar til að nýta sjávarauðlindina með jákvæðum áhrifum á sjávarplássin víðs vegar um land 
 • Við ætlum að stórefla strandveiðar og gera handfæraveiðar frjálsar.
 • Við krefjumst þess að þjóðin fái fullt verð fyrir sameiginlegan aðgang að auðlindum hennar. 
 • Við styðjum lögfestingu ákvæðis um þjóðareign á auðlindum í stjórnaskrá.

Tryggjum öldruðum áhyggjulaust ævikvöld!

 • Við munum tryggja öldruðum búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum.
 • Við munum berjast fyrir því að hjálpartæki verði undanþegin virðisaukaskatti.
 • Við ætlum að afnema vasapeninga-fyrirkomulagið.
 • Við ætlum að leiðrétta samansafnaða kjaragliðnun örorku- og ellilífeyrisþega. 
 • Við munum tryggja aukið lýðræði og gegnsæi í lífeyrissjóðum.
 • Við munum tryggja að lífeyrisréttindi erfist við andlát.

Útrýmum biðlistum! Einn sem bíður er einum of mikið!

 • Við munum tryggja fjármögnun heilbrigðiskerfisins að fullu.
 • Við munum útrýma öllum biðlistum eftir nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu. 
 • Við munum tryggja að fólk, sem fæðist með lýti, fái læknisaðgerðir niðurgreiddar frá Sjúkratryggingum Íslands.
 • Við munum aldrei sætta okkur við að börn þurfi að bíða eftir brýnni læknishjálp. Slíkt er þjóðarskömm.

Veitum námsfólki frelsi til að afla aukatekna – án lánskerðinga!

 • Það er hagur okkar allra að búa sem best að námsmönnum – og forsenda farsællar framtíðar.

Öxlum ábyrgð í umhverfismálum en íþyngjum ekki almenningi!

Flokkur fólksins lítur á loftlagsbreytingar af mannavöldum sem grafalvarlegan, hnattrænan umhverfisvanda enda virðir mengun engin landamæri.

 • Við viljum að Íslendingar taki virkan þátt í baráttunni gegn þessari vá í alþjóðlegu samstarfi. Endurheimt votlendis, rafvæðing bílaflotans, vistvæn orka til skipa, framleiðsla á endurnýjanlegri orku og aukin skógrækt eru þær mótaðgerðir sem liggur beinast við að Íslendingar ráðist í.
 • Við leggjum mikla áherslu á að Ísland axli ábyrgð í baráttunni gegn loftslagsbreytingum án þess að aðgerðir í þágu umhverfisverndar bitni á almenningi sem hefur úr litlu að moða fjárhagslega. Það hafa t.d. ekki allir efni á því að skipta yfir í rafbíla.
 • Við munum því beita okkur gegn grænum sköttum sem auka misskiptingu og fátækt. Þeir greiði mest sem menga mest.
 • Við viljum nýta hreinar orkulindir landsins af skynsemi svo draga megi úr mengun, samhliða náttúruvernd.
 • Við styðjum ekki takmarkanir á ferðafrelsi almennings innanlands til að njóta eigin náttúru. Hálendið er unaðsreitur sem má ekki stofnanavæða í formi þjóðgarðs með tilheyrandi ráðherraræði á kostnað almannaréttar. Við treystum heimamönnum í nærliggjandi sveitarfélögum vel til að halda utan um hálendismálin.
 • Það hafa ekki allir efni á utanlandsferðum og ekki síst þess vegna er gríðarlega mikilvægt að almenningur hafi greiðan aðgang að þessari endurnærandi paradís hálendisins án gjaldtöku. Íslendingar hafa notið hennar lengi, til dæmis innan vébanda útivistarfélaga, og almennt gengið vel um. Við treystum þessu fólki til að njóta hálendisins, virða það áfram og vernda í senn.

Við munum fjármagna kosningaloforðin:

 • Við munum afnema undanþágu lífeyrissjóða til að halda eftir staðgreiðslu skatta við innborgun í sjóðina.  Þannig mun staðgreiðslan tekin strax við innborgun en ekki þegar greitt er út úr sjóðunum eins og nú er.  Þessi breyting mun skila ríkissjóði tugum milljarða króna árlega í auknar tekjur án þess að skerða lífeyrisréttindi fólksins.
 • Við ætlum að færa persónuafsláttinn frá þeim ríku til hinna efnaminni. Það er sanngjarnt, réttlátt og eðlilegt.
 • Fullt verð verði innheimt fyrir aðgang að sjávarauðlindinni. 
 • Við munum innleiða bankaskattinn á ný.
 • Við munum hreinsa til í kerfinu og draga úr hvers konar óþarfa útgjöldum ríkissjóðs.

Fólkið fyrst — svo allt hitt!

Til að fá nánari upplýsingar um forgangsmál og önnur málefni Flokks fólksins, bendum við á þingmál flokksins og meðfylgjandi greinagerðir hér. Flokkur fólksins hefur þegar mælt fyrir frumvörpum og þingsályktunum á Alþingi sem taka á velflestum af baráttumálum flokksins. 

Það þarf samstöðu og öflugan lýðræðislegan stuðning ykkar til að gera okkur mögulegt að útrýma öllu þessu hrópandi óréttlæti, mismunun og fátækt.

Nú er þetta í ykkar höndum.