Þjóðaratkvæðagreiðsla um þriðja orkupakkann

Flokkur fólksins hefur lagt fram þingsályktunartillögu þess efnis að Alþingi skuli leggja þriðja orkupakkann undir þjóðina í formi ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Flutningsmaður tillögunar var Inga Sæland formaður Flokks fólksins en tillöguna má lesa í heild sinni hér að neðan:


Tillaga til þingsályktunar um ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (þriðji orkupakkinn).

Alþingi ályktar að heimild ríkisstjórnarinnar til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (þriðji orkupakkinn) verði borin undir almenning í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna, nr. 91/2010. Þar til sú atkvæðagreiðsla hefur farið fram skal fresta staðfestingu á ákvörðuninni. 
    Eftirfarandi spurning verði borin upp í þjóðaratkvæðagreiðslunni: 
    „Vilt þú að Alþingi heimili ríkisstjórn Íslands að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017, frá 5. maí 2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (þriðji orkupakkinn) og aflétta stjórnskipulegum fyrirvara? 
     ❏      Já. 
     ❏      Nei.“ 
    Einnig verði á kjörseðlinum eftirfarandi skýringartexti: 
    „Með þriðja orkupakkanum er átt við eftirfarandi gerðir: 
     1.      Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 713/2009 frá 13. júlí 2009 um að koma á fót Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði. 
     2.      Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 714/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði fyrir aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1228/2003
     3.      Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði fyrir aðgangi að flutningskerfum fyrir jarðgas og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1775/2005
     4.      Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 543/2013 frá 14. júní 2013 um afhendingu og birtingu gagna á raforkumörkuðum og um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 714/2009
     5.      Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir raforku og um niðurfellingu á tilskipun 2003/54/EB
     6.      Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/73/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir jarðgas og um niðurfellingu á tilskipun 2003/55/EB
     7.      Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/685/ESB frá 10. nóvember 2010 um breytingu á 3. kafla I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2009 um skilyrði fyrir aðgangi að flutningskerfum fyrir jarðgas. 
     8.      Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/490/ESB frá 24. ágúst 2012 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2009 um skilyrði fyrir aðgangi að flutningskerfum fyrir jarðgas.“

Greinargerð

Fyrirhuguð innleiðing þriðja orkupakkans hefur valdið miklum deilum í samfélaginu. Með umræddri þingsályktunartillögu er verið að leggja til að reglur Evrópusambandsins um orkumál séu teknar upp í EES-samninginn. Innleiðing EES-gerða í EES-samninginn fer fram með þingsályktun um afléttingu stjórnskipulegs fyrirvara.
    Þar sem um þingsályktun er að ræða hefur forseti Íslands ekki synjunarvald eins og gildir um lagafrumvörp. Því hefur almenningur ekki færi á að hvetja forseta með undirskriftasöfnun eða öðrum hætti til að synja málinu staðfestingar og leggja það þar með í þjóðaratkvæði. Flutningsmaður telur því nauðsynlegt að málið fari í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu eftir nánari reglum laga um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna, nr. 91/2010. 
    Samkvæmt 4. gr. laga um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna skal þjóðaratkvæðagreiðsla fara fram í fyrsta lagi þremur mánuðum og í síðasta lagi einu ári eftir að þingsályktunartillaga hefur verið samþykkt á Alþingi. 

Inga Sæland formaður Flokks fólksins

Deila